Triseps, uyluk ve karın bölgesinde yağ: Neden “sorunlu bölgeler” var